Q. Adakah perlu membayar sebarang kos untuk mendapatkan perkhidmatan Pinjaman Antara Perpustakaan (PAP)?

Answer

Perkhidmatan Pinjaman Antara Perpustakaan (PAP) adalah secara percuma.

  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 34
  • Answered By Mohd Rizal Md Isa

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0

Contact Us