Q. Apakah yang dimaksudkan dengan Koleksi media?

Answer

KOLEKSI MEDIA

mengandungi bahan bukan bercetak seperti video, cakera padat, disket, objek, filem, kit dan sebagainya

  • Boleh dipinjam keluar mengikut kelayakan
  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 19
  • Answered By Dzulhailie M. Bakri

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0

Contact Us