Q. Apa yang perlu saya lakukan untuk menggunakan perkhidmatan Inter library loan?

Answer

Perpustakaan menyediakan Perkhidmatan Pinjaman Antara Perpustakaan (Inter Library Loan) untuk membantu anda mendapatkan bahan yang tidak dilanggan oleh Perpustakaan. Anda hanya perlu mengisi borang Permohonan Pinjaman Antara Perpustakaan dan kami akan cuba mendapatkan bahan yang diperlukan daripada Perpustakaan Akademik lain seluruh Malaysia.

  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 90
  • Answered By akmal hafizal abd hadi

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0

Contact Us