Q. Bagaimanakah menggunakan mesin pencetak di Tingkat 2 Perpustakaan Cawangan Kangar?

Answer

Untuk menggunakannya sila masukkan ID dan Password seperti contoh berikut :

PC 1 - ID - 1
          Password - 1
PC 2 - ID - 2
          Password - 2
PC 3 - ID - 3
          Password - 3

  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 12
  • Answered By Suhaidah Mat Rus

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0

Contact Us