Q. Saya adalah Pensyarah di UniMAP dan hendak mendaftar akaun Turnitin. Bagaimanakah caranya?

Answer

Tuan/Puan perlu memberi maklumat berikut untuk didaftarkan :

First Name :
Last Name :
UniMAP email :

Setelah selesai, mohon semak notifikasi di dalam e-mail untuk mengaktifkan akaun anda.
  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 36
  • Answered By Suhaidah Mat Rus

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0

Contact Us