Q. Saya ingin mencari tajuk buku di dalam pangkalan data Ebrary, tetapi tajuk tersebut tidak dilanggan oleh perpustakaan

Answer

Saudari boleh memohon melalui Pinjaman Antara Perpustakaan dengan mengisi borang dan menghantarnya sama ada melalui email atau datang sendiri ke perpustakaan
  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 28
  • Answered By Aimiamira Khamis

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0

Contact Us