Q. Pinjaman buku

Berapakah jumlah pinjaman buku untuk pelajar siswazah?

Answer

Untuk pinjaman buku pelajar siswazah dibenarkan sebanyak 25 buah buku dalam tempoh masa dua bulan.
  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 8
  • Answered By Aimiamira Khamis

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0

Contact Us