Q. Thesis

Bolehkah saya meminjam thesis di perpustakaan?

Answer

Pelajar tidak di benarkan untuk meminjam thesis . Namun begitu para pelajar di benarkan untuk merujuk thesis yang bercetak di perpustakaan kampus Pauh manakala secara atas talian di semua perpustakaan Unimap.
  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 2
  • Answered By Aimiamira Khamis

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0

Contact Us