Q. Surau

Adakah terdapat kemudahan surau di Perpustakaan?

Answer

Kemudahan surau terletak di aras bawah Perpustakaan Pauh Putra.
  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 7
  • Answered By Aimiamira Khamis

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0

Contact Us