Q. e resources

Apakah ID dan kata laluan untuk log masuk ke akaun e resources?

Answer

a) Untuk pengguna yang berada di dalam kampus UniMAP sila klik pada pautan berikut :

EZGate

b) Sekiranya anda berada di luar kampus, sila salurkan maklumat seperti berikut kepada kami di rujukan@unimap.edu.my:

1. Nama Penuh :

2. No. matrik / staf :

3. No. Kad Pengenalan / Pasport :

4. E-mail UniMAP :

5. Kategori : (Diploma / Sarjana Muda / Sarjana / Staf)

6. Pusat Pengajian / Jabatan :
  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 7
  • Answered By Aimiamira Khamis

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0

Contact Us