Q. Bagaimana cara hendak "delete paper" di dalam turnitin?

Answer

Hanya Instructor (Pensyarah) sahaja yang boleh "delete paper" tersebut. Para pelajar perlu memaklumkan kepada Instructor sekiranya hendak berbuat demikian.
  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 9
  • Answered By Suhaidah Mat Rus

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0

Contact Us