Q. Bagaimanakah cara untuk membuat carian bahan di perpustakaan?

Answer

Anda boleh melayari laman web perpustakaan http://mylibrary.unimap.edu.my/ atau melalui web OPAC perpustakaan http://lib.unimap.edu.my:8000/
  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 14
  • Answered By Aimiamira Khamis

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0

Contact Us