Q. Bagaimanakah cara untuk membuat carian bahan?

Answer

Anda boleh melayari ke laman web perpustakaan http://mylibrary.unimap.edu.my/. Kemudian, anda perlu ke bahagian Access to World Resources dan mulakan carian menggunakan WorldCat Discovery. Ia akan menyenaraikan semua koleksi yang disediakan oleh Perpustakaan seperti buku, buku atas talian (e-books), jurnal atas talian (e-journals), majalah, tesis, piawaian, dan koleksi multimedia.
  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 7
  • Answered By Aimiamira Khamis

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0

Contact Us