Q. Apakah yang dimaksudkan dengan Pinjaman Antara Perpustakaan?

Answer

Pinjaman Antara Perpustakaan (PAP) merupakan perkhidmatan yang disediakan oleh perpustakaan bagi mendapatkan buku, artikel jurnal, piawaian dan lain-lain yang anda perlukan tetapi tiada dalam koleksi Perpustakaan Tuanku Syed Faizuddin Putra. Perkhidmatan ini disediakan untuk semua kemuniti UniMAP. Ini dilaksanakan melalui proses pinjaman bahan dari perpustakaan IPTA lain di Malaysia.

  • Last Updated Mar 09, 2020
  • Views 79
  • Answered By Mohd Rizal Md Isa

FAQ Actions

Was this helpful? 3   0