Q. Adakah perlu membayar sebarang kos untuk mendapatkan perkhidmatan Pinjaman Antara Perpustakaan (PAP)?

Answer

Perkhidmatan Pinjaman Antara Perpustakaan (PAP) adalah secara percuma.

  • Last Updated Mar 09, 2020
  • Views 41
  • Answered By Mohd Rizal Md Isa

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0