Q. Berapa koleksi yang boleh di pinjam dan had masa peminjaman?

Answer

Kelayakan pinjaman mengikut kategori pengguna adalah seperti berikut:

Kategori Pengguna
Bilangan Naskah
Tempoh
 Pelajar  4 Naskah / 4 Bahan Media *  2 Minggu
 Staf Sokongan

 4 Naskah / 4 Bahan Media *

 2 Minggu
 Staf Akademik & Profesional  25 Naskah / 10 Bahan Media *  2 Bulan

*Bahan iringan seperti Buku Rujukan pensyarah, Teaching Guides, disket, cakera padat, filem.

 

 • Last Updated Mar 17, 2019
 • Views 32
 • Answered By Dzulhailie M. Bakri

FAQ Actions

Was this helpful? 2   0

Comments (1)

 1. Kelayakan pinjaman mengikut kategori pengguna adalah seperti berikut:


  1. Pelajar: 4 Naskah / 4 Bahan Media untuk 2 Minggu

  2. Staf Sokongan: 4 Naskah / 4 Bahan Media untuk 2 Minggu

  3. Staf Akademik & Profesional: 25 Naskah / 10 Bahan Media untuk 2 Bulan

  Bahan Media terdiri daripada bahan iringan seperti Buku Rujukan pensyarah, Teaching Guides, disket, cakera padat, filem.
  by Azhar Ahmad on Sep 10, 2013.