Q. Apakah denda yang dikenakan kepada saya, jika saya menghilangkan atau merosakkan bahan yang di pinjam?

Answer

KEHILANGAN BAHAN

Antara langkah-langkah yang terlibat ialah:

  • Pengguna hendaklah membuat laporan mengenai kehilangan atau kerosakan bahan yang telah di pinjam di Kaunter perkhidmatan Akses
  • Terdapat 2 kaedah gantian bahan iaitu:
  1.  Gantian Naskah Baru
  2. Gantian Wang Tunai ( 2 Kali ganda dari harga sebenar)                  

  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 37
  • Answered By Dzulhailie M. Bakri

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0