Q. Apakah yang dimaksudkan dengan Koleksi Rak Terbuka?

Answer

KOLEKSI RAK TERBUKA

Mengandungi teks, buku, laporan persidangan dan monograf dalam bidang kejuruteraan, teknologi, sains sosial dan kemanusiaan.

  • Koleksi ini boleh dipinjam keluar mengikut kelayakan
  • Last Updated Mar 12, 2019
  • Views 118
  • Answered By Dzulhailie M. Bakri

FAQ Actions

Was this helpful? 1   0