Q. Apakah yang dimaksudkan dengan Koleksi media?

Answer

KOLEKSI MEDIA

mengandungi bahan bukan bercetak seperti video, cakera padat, disket, objek, filem, kit dan sebagainya

  • Boleh dipinjam keluar mengikut kelayakan

Topics

  • Last Updated Mar 12, 2019
  • Views 24
  • Answered By Dzulhailie M. Bakri

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0