Q. Apakah yang dimaksudkan dengan Koleksi Rujukan Kursus?

Answer

KOLEKSI RUJUKAN KURSUS

Menyediakan buku-buku yang digunakan sebagai bahan rujukan dalam kursus yang ditawarkan di Universiti

  • Boleh dipinjam keluar mengikut kelayakan
  • Last Updated Mar 12, 2019
  • Views 32
  • Answered By Dzulhailie M. Bakri

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0