Q. Berapa jenis bahan yang terdapat di dalam koleksi Perpustakaan?

Answer

KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Terdapat pelbagai koleksi yang boleh diperolehi di Perpustakaan Tuanku Syed Faizuddin Putra antaranya ialah:

 • Akhbar
 • Akta
 • Almanak
 • Atlas
 • Biografi
 • Buku
 • Buku Tahunan
 • Buku panduan
 • Direktori
 • Ensiklopedia
 • Jurnal
 • Kamus
 • Laporan Tahunan
 • Laporan Latihan Industri
 • Laporran Perangkaan
 • Laporan Projek Tahun Akhir
 • Laporan Penyelidikan
 • Majalah
 • Patern
 • Piawaian
 • Pekeliling
 • Prosiding
 • Soalan Peperiksaan Lepas
 • Tesis
 • Last Updated Mar 17, 2019
 • Views 2393
 • Answered By Dzulhailie M. Bakri

FAQ Actions

Was this helpful? 2   0