Q. Saya adalah staf akademik di UniMAP. Mohon pihak Perpustakaan membuat semakan sama ada saya telah mempunyai akaun Turnitin.

Answer

Mohon pihak tuan/puan memberikan maklumat seperti berikut untuk semakan :

1) Nama Penuh :

2) Email UniMAP : 

Topics

  • Last Updated Mar 18, 2019
  • Views 29
  • Answered By Nazirah Zainul Abidin

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0