Q. Bagaimana saya nak buat pendaftaran untuk menggunakan e-books dan e-journals yang dilanggan Perpustakaan?

Answer

Anda boleh salurkan maklumat seperti berikut untuk mengaktifkan akaun anda :

1. No. matrik / staf

2. No. Kad Pengenalan / Pasport

3. E-mail UniMAP

4. Kategori :

  • Diploma
  • Sarjana Muda
  • Sarjana
  • Staf

  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 89
  • Answered By Nazirah Zainul Abidin

FAQ Actions

Was this helpful? 1   0