Q. Bagaimanakah cara untuk saya perbaharui pinjaman bahan secara atas talian?

Answer

Untuk memperbaharui pinjaman bahan secara atas talian, anda boleh mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Masuk ke laman web Perpustakaan Tuanku Syed Faizuddin Putra di http://mylibrary.unimap.edu.my/

2. Pada bahagian atas laman web, pilih tab "Hyperlink" dan klik pada pilihan "Web OPAC"  

3. Masukkan *"Patron ID" dan kata laluan anda dan klik "Login"

4. Bahan yang dipinjam akan dipaparkan pada "Check-Out Items"

5. Klik pada kotak "Select for renewal" untuk memperbaharui bahan yang dipinjam.

6. Klik "Renew"

7. Tarikh baru untuk pemulangan bahan akan dipaparkan.

 

*"Patron ID" untuk login kepada web OPAC boleh diperolehi daripada Kaunter Perkhidmatan Akses, Perpustakaan Tuanku Syed Faizuddin Putra atau Perpustakaan Cawangan Kangar.

  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 101
  • Answered By Mohd Fadlli A. Rahim

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0