Q. Bagaimana membuat pencarian bahan di perpustakaan?

Answer

Anda boleh masuk ke laman web perpustakaan http://mylibrary.unimap.edu.my/. Selepas itu, anda perlu ke bahagian Access to World Resources dan mulakan carian menggunakan WorldCat Discovery. Ia akan menyenaraikan semua koleksi yang disediakan oleh Perpustakaan seperti buku, buku atas talian (e-books), jurnal atas talian (e-journals), majalah, tesis, piawaian, dan koleksi multimedia.

  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 174
  • Answered By Mohd Rizal Md Isa

FAQ Actions

Was this helpful? 5   0