Q. Dimana boleh saya tambah nilai kepada kat matrik untuk menggunakan mesin fotokopi?

Answer

Proses tambah nilai kepada kad pintar boleh dibuat di Kaunter Repositori Digital dan Media di Aras 2 Perpustakaan. Jumlah kredit kad pintar juga boleh digunakan untuk tujuan cetakan dokumen.

  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 32
  • Answered By Mohd Fadlli A. Rahim

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0