Q. Adakah boleh saya pulangkan buku di Perpustakaan Pauh Putra sedangkan saya pinjam buku tersebut di Perpustakaan Cawangan Kangar

Answer

Boleh pulang buku dimana-mana perpustakaan dan sebaliknya.

  • Last Updated Mar 12, 2019
  • Views 19
  • Answered By Mohd Rizal Md Isa

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0