Q. Kami Pelajar Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) ingin membuat video Asian University Students Symposium (AUSS).

Kami Pelajar Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) ingin membuat video Asian University Students Symposium (AUSS). Adakah boleh kami mengambil video dipersekitaran perpustakaan?

Answer

Boleh tetapi perlu kemukakan surat permohonan untuk membuat video di perpustakaan terlebih dahulu.

Topics

  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 22
  • Answered By Mohd Rizal Md Isa

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0