Q. Bagaimanakah saya boleh mendapatkan bahan sumber elektronik di perpustakaan?

Answer

Anda boleh masuk ke laman web perpustakaan https://mylibrary.unimap.edu.my/. Selepas itu, anda perlu ke "Using The Library", searching for Resources. Anda boleh membuat pencarian bahan. Ia akan menyenaraikan semua koleksi yang disediakan oleh Perpustakaan seperti ebook, eJournal, majalah, tesis, piawaian, dan koleksi multimedia.

  • Last Updated Mar 17, 2019
  • Views 31
  • Answered By Mohd Fadlli A. Rahim

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0