Q. Bagaimanakah saya boleh mendapatkan maklumat jadual pergerakan bas di kampus UniMAP?

Answer

Untuk mendapatkan maklumat lengkap berkenaan jadual pergerakan bas, sila klik pada pautan yang tertera http://development.unimap.edu.my/index.php/sb-timetable

Selain itu, sekiranya anda berada di Perpustakaan PTSFP anda juga boleh merujuk kepada jadual pergerakan bas di paparan interaktif yang terdapat di sekitar perpustakaan.

Topics

  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 132
  • Answered By Azhar Ahmad

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0