Q. Dimanakah lokasi mesin pencetak di Perpustakaan Cawangan Kangar?

Answer

Untuk mencetak dokumen, anda boleh ke Makmal Infoaccess 2, Aras 2 dan Infoaccess 3, Aras 1.

  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 15
  • Answered By Nazirah Zainul Abidin

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0