Q. Bolehkah saya mengaktifkan lebih dari satu akaun pelajar di dalam aplikasi Turnitin?

Answer

Para pelajar dinasihatkan mengaktifkan hanya satu akaun sahaja. Lesen Turnitin diambil kira berdasarkan seorang pelajar untuk satu lesen Turnitin. Sekiranya pelajar yang sama mengaktifkan lebih dari satu akaun, ia akan memberi kesan kepada para pelajar lain yang belum berdaftar untuk menggunakan aplikasi Turnitin ini.
  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 81
  • Answered By Nazirah Zainul Abidin

FAQ Actions

Was this helpful? 1   0