Q. Bagaimanakah cara untuk meminjam buku di Perpustakaan?

Answer

Anda boleh meminjam buku di Kaunter Perkhidmatan Akses atau meminjaman menggunakan Mesin Peminjaman Layan Diri. Sila pastikan akaun anda aktif terlebih dahulu sebelum membuat transaksi peminjaman.
  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 379
  • Answered By Mohd Fadlli A. Rahim

FAQ Actions

Was this helpful? 4   5