Q. Saya ingin tahu dimanakah aplikasi EndNote di laman web perpustakaan?

Answer

Perisian EndNote ini boleh didapati melalui Portal UniMAP.

1. Login menggunakan username dan password portal UniMAP.
2. Seterusnya cari tab 'Library'. Tab Library berada di antara tab Info Bendahari dan ICT Online.
3. Cari menu Application di bahagian bawah webpage.
4. Klik pada EndNoteX untuk memuat turun aplikasi berkenaan. Nombor siri perisian juga disediakan untuk tujuan pemasangan (installation).

  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 53
  • Answered By Mohd Fadlli A. Rahim

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0