Q. Saya ingin mengakses kepada e-book di dalam pangkalan data SpringerLink tetapi tidak boleh. Bagaimana perpustakaan boleh membantu saya?

Answer

Perpustakaan menyediakan perkhidmatan Pinjaman Antara Perpustakaan untuk bahan yang tidak dilanggan oleh Perpustakaan. Anda hanya perlu mengisi borang Permohonan Pinjaman Antara Perpustakaan dan kami akan cuba mendapatklan bahan tersebut dari IPTA lain di seluruh Malaysia.
  • Last Updated Mar 09, 2020
  • Views 72
  • Answered By Mohd Fadlli A. Rahim

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0