Q. Bolehkah saya meminjam bahan bacaan yang dicadangkan oleh pensyarah saya?

Answer

Boleh. Pinjaman dihadkan kepada satu (1) naskhah untuk tempoh satu (1) minggu sahaja.

  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 23
  • Answered By Nazirah Zainul Abidin

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0