Q. Bilakah saya perlu mengembalikan bahan yang dipinjam?

Answer

Anda boleh merujuk kepada tarikh pemulangan yang dicop dislip peminjaman apabila anda meminjam buku. Penggunaan kioks pula akan dibekalkan dengan cetakan slip pinjaman. Sila pastikan anda tidak memulangkan buku melebihi tarikh peminjaman kerana anda boleh didenda lewat mengembalikan bahan pinjaman.

  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 116
  • Answered By Nazirah Zainul Abidin

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0