Q. Apakah yang saya perlukan untuk meminjam bahan bacaan?

Answer

Pastikan anda mempunyai kad pintar yang telah diaktifkan untuk meminjam bahan bacaan di PTSFP. Sila aktifkan akaun pengguna anda untuk membolehkan anda menyemak status pinjaman, maklumat denda, menempah dan memperbaharui pinjaman atas talian.

  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 118
  • Answered By Nazirah Zainul Abidin

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0