Q. Bagaimanakah saya boleh merujuk kepada buku elektronik?

Answer

Buku elektronik boleh dicapai melalui laman web Perpustakaan di http://mylibrary.unimap.edu.my

Perpustakaan menawarkan lebih daripada 1.7 juta judul bahan monograf, tesis, jurnal dan buku secara atas talian.

  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 22
  • Answered By Nazirah Zainul Abidin

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0