Q. Apakah yang saya perlukan untuk merujuk kepada buku elektronik?

Answer

Mudah sahaja. anda hanya perlukan akaun pengguna yang dibekalkan nama email pengguna dan kata laluan. Dengan nama pengguna dan kata laluan ini, kandungan buku elektronik boleh diakses dari mana-mana lokasi melalui rangkaiian Internet.

  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 46
  • Answered By Nazirah Zainul Abidin

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0