Q. Bolehkah saya mencetak atau memuat turun buku elektronik?

Answer

YA. Sesetengah penerbit membenarkan keseluruhan buku dicetak dan dimuat turun tanpa had dan rujukan pengguna.

TIDAK. Sesetengah penerbit membenarkan hanya sebahagian atau peratusan tertentu daripada keseluruhan kandungan buku elektrinik untuk dimuat turun  atau dicetak pada satu-satu masa.

  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 47
  • Answered By Nazirah Zainul Abidin

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0