Q. Bolehkah saya mencetak dokumen atau membuat salinan foto dokumen di Perpustakaan?

Answer

Boleh. Anda hanya perlu mendaftar di Kaunter Ask IT atau Kaunter Perkhidmatan Akses atau Kaunter Repositori Digital dan Media untuk menggunakan kemudahan cetakan dan fotokopi.

Muat turun kos cetakan minima sebanyak RM5 untuk membolehkan anda menggunakan kiosk cetakan  di Aras 2 PTSFP dan Aras 2, Perpustakaan Cawangan. Kadar cetakan bergantung kepada bilangan halaman, dan format cetakan sama ada hitam, putih atau halaman warna.

  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 52
  • Answered By Nazirah Zainul Abidin

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0