Q. Apakah sumber maklumat popular yang biasa dirujuk oleh para pelajar?

Answer

1. Bahan bacaan yang dicadangkan oleh pensyarah di Koleksi Rujukan Kursus.

2. bahab bacaan di Koleksi  Rak Terbuka.

3. Kertas soalan peperiksaan lepas yang ditawarkan melalui Sistem Repositori Digital di http;//dspace.unimap.edu.my

  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 54
  • Answered By Nazirah Zainul Abidin

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0