Q. Bagaimana mendapatkan bahan bacaan di PTSFP?

Answer

Bahan bacaan di PTSFP terdapat dalam pelbagai format meliputi bahan bercetak, elektronik dan multimedia seperti CD-ROM, DVD, filem, video dan sebaginya. Ia disusun mengikut urutan nombor panggilan yang dilabel pada bahagian bawah tulang belakang buku

  • Last Updated Mar 13, 2019
  • Views 26
  • Answered By Nazirah Zainul Abidin

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0