Q. Saya pelajar dari UiTM. Bolehkah saya masuk ke perpustakaan UniMAP?

Answer

Boleh. Mana-mana pelajar daripada Institusi Pengajian Tinggi yang lain di seluruh Malaysia boleh masuk ke Perpustakaan UniMAP, dengan syarat pelajar tersebut memaparkan Kad Matrik masing-masing sebagai bukti pelajar IPT lain di Malaysia.

Topics

  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 241
  • Answered By Mohd Fadlli A. Rahim

FAQ Actions

Was this helpful? 2   0