Q. Saya ingin menggunakan perkhidmatan e-resources tetapi tiada id. Dimanakh boleh saya dapati id tersebut?

Answer

Anda boleh salurkan maklumat seperti berikut kepada kami di rujukan@unimap.edu.my:

1. No. matrik / staf

2. No. Kad Pengenalan / Pasport

3. E-mail UniMAP

4. Kategori :

Diploma
Sarjana Muda
Sarjana
Staf

Sekian, terima kasih.

Topics

  • Last Updated Mar 18, 2019
  • Views 15
  • Answered By akmal hafizal abd hadi

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0