Q. Selain dari web opac, adakah terdapat cara lain untuk mencari maklumat?

Answer

Selain dari menggunakan enjin pencarian Web Opac, anda juga boleh menggunakan enjin pencarian Worldcat Local menghubungkan anda dengan sumber maklumat ilmiah dalam pelbagai bidang pengajian di seluruh dunia.

  • Last Updated Mar 18, 2019
  • Views 30
  • Answered By akmal hafizal abd hadi

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0