Q. salam...saya tidak boleh mengekses e-resources... I can't open e-resources...Hope can help to solve my problem..TQ.

MATRIC NO: 1130410687

Answer

Anda boleh salurkan maklumat seperti berikut kepada kami di rujukan@unimap.edu.my:

1. No. matrik / staf

2. No. Kad Pengenalan / Pasport

3. E-mail UniMAP

4. Kategori :

  • Diploma
  • Sarjana Muda
  • Sarjana
  • Staf

Topics

  • Last Updated Mar 18, 2019
  • Views 23
  • Answered By Azhar Ahmad

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0