Q. I want Dr.Safwati Bint Ibrahim theses...."some outlier problems in circular regression model"

Printed in University of Malaya K.l(2013)

Answer

Assalamualaikum Cik Najla,

Untuk makluman Cik, rujukan kepada tesis perlu dibuat di perpustakaan universiti yang berkenaan. Ini adalah disebabkan tesis tertakluk kepada akta hak cipta yang tidak membolehkan isi kandungan di muat turun atau dipinjam keluar. Hanya 24 muka surat sahaja dapat diakses sekiranya tesis tersebut berada secara atas talian.

Pihak kami dapat membantu pihak Cik untuk menghubungi Pustakawan yang bertanggungjawab sekiranya Cik berminat untuk merujuk tesis tersebut.

Terima kasih.

Topics

  • Last Updated Dec 05, 2018
  • Views 25
  • Answered By Nazirah Zainul Abidin

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0