Q. i cannot login to science direct and emerald website. i signed up for science direct previously but when i try to retrieve my passsword it

i cannot login to science direct and emerald website. i signed up for science direct previously but when i try to retrieve my passsword it appeared to be my email address was no longer exist. but i havent register for emerald.

Answer

Sila diberikan butiran peribadi anda. Kami akan menyemak semula.

Anda boleh salurkan maklumat seperti berikut kepada kami di rujukan@unimap.edu.my:

1. No. matrik / staf

2. No. Kad Pengenalan / Pasport

3. E-mail UniMAP

4. Kategori :

  • Diploma
  • Sarjana Muda
  • Sarjana
  • Staf

Atau anda boleh menelefon terus di Kaunter Runding Maklumat 049885410/9798269

  • Last Updated Mar 20, 2019
  • Views 25
  • Answered By Norshafira Yahya

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0